preloader

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Bu Gizlilik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Holinext Seyehat Turizm LTD, ŞTİ (“Şirket”) tarafından işletilen internet sitesi (“Site”) ve Şirket tarafından sunulan hizmetler (“Hizmetler”) ile ilgili olarak kişisel bilgilerin toplanması, kullanımı ve paylaşımı ile ilgili olarak Şirket ile Kullanıcı arasındaki haklar ve sorumluluklar hakkında bilgi vermek için hazırlanmıştır.

Kişisel Bilgilerin Toplanması

Şirket, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel bilgileri toplayabilir. Bu bilgiler arasında, ad, soyad, e-posta adresi, posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, cinsiyet, ülke ve şehir bilgileri gibi kimlik bilgileri yer alabilir.

Kişisel Bilgilerin Kullanımı

Şirket, toplanan kişisel bilgileri yalnızca Kullanıcının Hizmetlerden yararlanabilmesi, hizmetlerin sunumu, faturalandırma, pazarlama faaliyetleri ve müşteri destek hizmetleri gibi amaçlar için kullanacaktır. Şirket, Kullanıcının kişisel bilgilerini, yasal bir zorunluluk veya doğru bir neden olmadığı sürece hiçbir üçüncü taraf ile paylaşmayacaktır.

Kişisel Bilgilerin Güvenliği

Şirket, Kullanıcının kişisel bilgilerinin güvenliği için gereken tüm önlemleri alacaktır. Şirket, Kullanıcının kişisel bilgilerinin kaybı, kötüye kullanımı veya yetkisiz erişimini önlemek için uygun fiziksel, elektronik ve yönetimsel prosedürler kullanacaktır.

Çerezler

Şirket, Kullanıcının tarayıcısına küçük veri dosyaları olan çerezler yerleştirebilir. Bu çerezler, Şirket tarafından sunulan Hizmetlerin daha etkili bir şekilde sunulabilmesi için kullanılabilir. Kullanıcının tarayıcısı, çerezleri kabul etmeyi reddedebilir veya çerezlerin ne zaman ve nasıl kullanılacağı hakkında bilgilendirme yapabilir. Ancak, bazı Hizmetlerin kullanımı için çerezlerin kabul edilmesi gerekebilir.

Üçüncü Taraf Web Siteleri

Şirket, Kullanıcının kişisel bilgilerinin üçüncü taraf web sitelerindeki faaliyetleri veya bu sitelerin gizlilik uygulamaları nedeniyle ortaya çıkabilecek kayıplar veya hasarlar ile ilgili sorumluluk kabul etmez.

Değişiklikler

Şirket, bu Gizlilik Sözleşmesinde zaman zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler Şirket tarafından yayınlanacak ve Kullanıcılar tarafından Sözleşme’nin son haline ilişkin okuma ve onay verme işlemi gerçekleştirilecektir. Kullanıcının Şirket’e ait internet sitesine erişmesi veya Şirket’in sunmuş olduğu hizmetleri kullanması, bu değişikliklere onay verildiği anlamına gelir.

Kullanıcı Hakları

Kullanıcı, Şirket tarafından toplanan kişisel bilgilerin tamamına erişme hakkına sahiptir. Kullanıcı, kişisel bilgilerinin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etme ve düzeltme hakkına sahiptir. Kullanıcı ayrıca kişisel bilgilerinin Şirket tarafından işlenmesine yönelik itirazda bulunabilir. Bu hakların kullanımı için Kullanıcının Şirket ile iletişim kurması gerekmektedir.

Gizlilik İhlali

Şirket, gizlilik ihlali durumunda, Kullanıcıları mümkün olan en kısa sürede bilgilendirme yapacak ve durumu gidermek için tüm gerekli önlemleri alacaktır. Sözleşme’nin Uygulanması Bu Gizlilik Sözleşmesi Türk kanunlarına tabidir. Herhangi bir uyuşmazlık halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Kabul

Kullanıcının Şirket’in sunmuş olduğu Hizmetleri kullanması, bu Gizlilik Sözleşmesi hükümlerini okuduğunu ve kabul ettiğini gösterir.

Sözleşme’nin Dili

Bu Gizlilik Sözleşmesi Türkçe olarak hazırlanmıştır. Herhangi bir çeviri veya yorumlama durumunda Türkçe versiyonun öncelikli olduğu kabul edilir.

İşbu Gizlilik Sözleşmesi

Kullanıcının Sözleşme hükümlerini okuyarak, Şirket’in web sitesine erişerek veya Şirket’in Hizmetleri’nden yararlanarak kabul ettiği anlaşılmaktadır.